Lamineerpakket

Alle spullen om te polyesteren
Alle spullen om te polyesteren
  • Voordelig compleet pakket
  • Staffelkorting bij grotere afname
  • 1, 5 of 20 vierkante meter

Met het polyester lamineerpakket heb je alles direct in huis om een grote polyester reparatie uit te voeren. Het pakket is zeer compleet en geschikt voor diverse toepassingen. Met dit lamineerpakket kun je, na voorbewerking van de ondergrond met de juiste primer (bijvoorbeeld G4 hechtprimer), een oppervlakte van 1, 5 of 20 vierkante meter bekleden. In combinatie met het hulpmaterialen pakket en veiligheidspakket heb je alle producten in huis om effectief, veilig en professioneel te werk te gaan! 

De polyester lamineerpakketten kun je gebruiken voor het bekleden van bakken, vijvers, filters, carnavalswagens en voor het produceren van polyester onderdelen in mallen. Daarnaast is het lamineerpakket ook geschikt voor reparatie van boten, caravans, paardentrailers en dergelijke polyester producten. De mogelijkheden zijn eindeloos! 

Tip: Heb je een kleine reparatie? Probeer dan onze polyester reparatieset!

Inhoud Lamineerpakket

Het Lamineerpakket bestaat uit de volgende producten:

Oppervlakte: 1 m2 5 m2 20 m2
Glasvezelmat 450 gr/m2 1 m2 5 m2 20 m2
Polyester lamineerhars 1 kg 5 kg 20 kg
Polyester verharder (MEKP) 20 gr 100 gr 400 gr
Dispenser voor MEKP - 1 1

Kies hierbij een geschikt hulpmaterialen pakket:

Afmeting: 1 m2 5 m2 20 m2
Hulpmaterialen pakket X-Small Small Medium
Tip: Draag voor je veiligheid altijd latex handschoenen en een dampmasker tijdens het werken met polyester. Bestel alle benodigde beschermingsmaterialen in een polyester beschermingspakket.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Polyesterverharder 20 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H242 Brandgevaar bij verwarming.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P220 Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P420 Gescheiden van ander materiaal bewaren.
P411+P235 Bij maximaal ... °C/... °F bewaren. Koel bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Ontvlambaar
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

Lamineerpakket
Inhoud Prijs
sets

Prijs:

€ 16,99
Vandaag voor 17:00 besteld, vandaag verzonden!
Ruim op voorraad, morgen in huis!
  • Zo snel mogelijk geleverd tijdens Corona!
  • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
  • Levering met DPD, DHL of Trans-Mission
  • Vanaf €50,- gratis verzending!

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
2 Set € 15,72 € 2,54
3 Set € 15,29 € 5,10
5 Set € 14,44 € 12,75