Polyester plamuur

Polyesterplamuur 1kg
Polyester plamuur (compilatie)
Polyesterplamuur 1kg
Polyester plamuur (compilatie)
 • Polyester filler
 • Gemakkelijk te schuren
 • Inhoud: 1 kg, 5 kg

Twee-componenten KK-plast polyester plamuur. Het product heeft een hoog vullend vermogen en wordt voornamelijk gebruikt voor het egaliseren van oneffenheden. Polyester vulplamuur heeft een snelle doorharding en is gemakkelijk te schuren. Deze polyester plamuur hecht op ondergronden van polyester, hout en metaal.

Dit product wordt geleverd inclusief BPO verharder en kleine spatel om het te verwerken!

Voordelen polyester plamuur

 • Snelle doorharding
 • Goed schuurbaar
 • Uitstekende hechting op polyester, hout en metaal
 • Inclusief verharder en kleine spatel

Gebruiksinstructies

Meng de basiscomponent van het polyester vulplamuur met circa 3% van de bijgeleverde verharder. Maak de plamuur aan op een plamuur mengbord en verwerk deze met een plamuurmes of een Japanspachtel. De verwerkingstijd is circa 5 tot 15 minuten bij een temperatuur van 20°C. Na 15 minuten kan het plamuur eenvoudig worden geschuurd.

Tip voor na de verwerking

Reinig het gereedschap met thinner of aceton (voordat de plamuur hard wordt).

Eigenschappen

Verpakking: 0,25 kg, 1 kg , 2 kg 
Verwerkingstijd: 5-15 minuten (20℃)
Soortgelijk gewicht: 1,8 kg/l
Kleur: grijs

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

RESION

+ gratis schuurpapier set

14,99 14,99
Inhoud Prijs
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
5 Sets € 13,49 € 7,50
10 Sets € 12,74 € 22,49