Polyesterplamuur

Polyester plamuur 1KG
Polyester plamuur 2KG
Polyesterplamuur 250gr
Polyester plamuur 1KG
Polyester plamuur 2KG
Polyesterplamuur 250gr
 • Eenvoudig in gebruik
 • Fijne afwerking
 • Makkelijk te schuren

Twee-componenten polyesterplamuur. Deze fijne polyesterplamuur wordt gebruikt om een product strak te maken, om kleine gaatjes te vullen en dergelijke toepassingen. De plamuur heeft een snelle doorharding en is gemakkelijk te schuren. Deze polyesterplamuur hecht op ondergronden van polyester, hout en metaal.

Polyester fijnplamuur wordt geleverd inclusief BPO verharder en kleine spatel voor het verwerken!

Voordelen polyesterplamuur

 • Snelle doorharding
 • Goed schuurbaar
 • Uitstekende hechting op polyester, hout en metaal
 • Inclusief verharder en kleine spatel

Verwerking

Meng de basiscomponent van de polyester fijnplamuur met circa 3% van de bijgeleverde verharder. Maak de plamuur aan op een plamuur mengbord, en verwerk deze met een plamuurmes of een japanspachtel. De verwerkingstijd is circa 5 tot 15 minuten bij een temperatuur van 20°C. 

Eigenschappen

Verpakking: 0,25 kg, 1 kg , 2 kg 
Verwerkingstijd: 5-15 minuten (20℃)
Kleur: Gebroken wit

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361 Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H372 Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P201 Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Polyesterplamuur
Inhoud Prijs
sets

Prijs:

€ 6,99
Vandaag voor 17:00 besteld, vandaag verzonden!
Ruim op voorraad, morgen in huis!
 • Zo snel mogelijk geleverd tijdens Corona!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met DPD, DHL of Trans-Mission
 • Vanaf €50,- gratis verzending!

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
5 Set € 6,29 € 3,50
10 Set € 5,94 € 10,50