Polyester lamineerhars

Polyester lamineerhars 1kg
Polyester lamineerhars 5KG
Polyester lamineerhars 250 gram
Polyester lamineerhars 1kg
Polyester lamineerhars 5KG
Polyester lamineerhars 250 gram
 • Verwerking v.a. 12 graden
 • Circa 30 min. verwerkingstijd
 • Voor bekleding van glasmat

RESION Polyester Lamineerhars wordt onder andere in combinatie met glasmat (CSM) gebruikt voor de productie van polyester constructies, boten, auto spoilers, carnavalswagens, buddyseats, modelbouw, zwembaden, vijvers, polyester reparaties en nog veel meer. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Deze polyesterhars is eenvoudig in gebruik en laat zich goed verwerken. De benatting van de vezel is uitstekend, de hars zakt niet uit de vezel en luchtbellen zijn eenvoudig te verwijderen. RESION Polyester Lamineerhars is voorzien van een blauwe kleuromslag welke laat zien of er verharder is toegevoegd.

Kenmerken Polyester lamineerhars

 • Slagvast
 • Milieuvriendelijk
 • Eenvoudig in gebruik
 • Blauwe kleuromslag
 • Al te gebruiken vanaf 12 graden.

Verwerkings instructies

 • Bepaal de gewenste hoeveelheid verharder in het onderstaande schema (1,5 - 2,5% MEKP verharder).
 • Voeg de verharder toe aan de polyesterhars en vermeng deze zorgvuldig met de hars.
 • Verwerkingstijd is ongeveer 30 minuten bij 20°C.
 • Doorharding van de polyesterhars is 4 tot 6 uur bij 20°C.

Tips bij verwerking van polyesterhars

 • Probeer niet meer dan 500 tot 1000 gram in een keer te verwerken i.v.m. de verwerkingstijd (potlife).
 • Vermeng de verharder zorgvuldig met de hars voor een goede uitharding.
 • Draag bij het verwerken van lamineerhars altijd latex handschoenen en een dampmasker.
 • Voor 1 m2 450 gram glasvezelmat heb je ca. 1 kg polyesterhars nodig. Dit geeft 1 mm laagdikte.
 • Je kunt polyesterhars voorkleuren met polyester pigmentpasta.
 • Je kunt de lamineerhars verwerken met een vachtroller of een wegwerpkwast.
 • Let goed op de temperatuur bij het bepalen van de hoeveelheid verharder (zie onderstaand schema).
Tip: Bij minimale aankoop van 5 kg + verharder ontvang je een gratis dispenser + dop om de juiste hoeveelheid polyester verharder af te kunnen meten!

Technische eigenschappen

Verpakking: 0,25 kg, 1 kg, 5 kg, 20 kg, 230 kg
Verharder: 1,5% - 2,5% MEKP verharder
Verwerkingstijd: ca. 30 minuten (bij 20°C)
Doorharding: ca. 4 - 6 uur (bij 20°C)
Verwerkingsmateriaal: vachtroller of wegwerpkwast
Geschikt voor: Glasvezel
Houdbaarheid: 1 jaar (bewaard in een ongeopende verpakking in een donkere koele ruimte)

Hieronder vind je een overzicht van de benodigde verharder per hoeveelheid polyester lamineerhars. Je kunt de verharder eenvoudig mee bestellen!

  Verharder
  12-17 °C 18-23 °C 23-30 °C
Hars (PR01): 2,5% 2% 1,5%
1 kg 25 gram 20 gram 15 gram
5 kg 125 gram 100 gram 75 gram
20 kg 500 gram 400 gram 300 gram
230 kg 6250 gram 5000 gram 4000 gram

 

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Polyester lamineerhars 250 gr

Veiligheidsmiddelen

Latex handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H372 Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P201 Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Polyester lamineerhars
Inhoud Prijs
stuks

Prijs:

€ 4,99
Vandaag voor 17:00 besteld, vandaag verzonden!
Ruim op voorraad, morgen in huis!
 • Zo snel mogelijk geleverd tijdens Corona!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met DPD, DHL of Trans-Mission
 • Vanaf €50,- gratis verzending!

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
2 Stuks € 4,84 € 0,30
4 Stuks € 4,74 € 1,00
6 Stuks € 4,62 € 2,22
8 Stuks € 4,49 € 4,00