RESION polyester primer

RESION Polyester primer 1kg (G4 hechprimer)
RESION Polyester primer 5kg
RESION Polyester primer 10kg
RESION Polyester primer (compilatie)
RESION Polyester primer 1kg (G4 hechprimer)
RESION Polyester primer 5kg
RESION Polyester primer 10kg
RESION Polyester primer (compilatie)
  • Voor hout, metaal en steen
  • 1-component primer
  • Snelhardend

De RESION Polyester Primer (vergelijkbaar met G4 hechtprimer) is een één-component primer die je gebruikt als hechtlaag voor polyesterharsen op hout, beton, metselwerk, oude polyester- en epoxylagen, metalen e.d. De primer is ook geschikt voor modelbouw, als basislaag voor verdere bewerkingen of als afwerklaag. Door het aanbrengen van de G4 hechtprimer krijg je een zeer goede hechting met de polyester lamineerhars in combinatie met een glasvezelmat die je later gaat aanbrengen.

Gebruiksinstructies polyester primer

De polyester primer bestaat uit één component, hierdoor hoef je de polyurethaanhars niet te mengen met een verharder en kun je de hars dus direct met een platte kwast of vachtroller aanbrengen op de ondergrond. Je kunt de hechthars verdunnen met PU Verdunner indien gewenst. Afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid kun je vervolgens al na 30 minuten verder met het verwerken van polyester. Door het uitdampen, zal de hechthars drogen en kun je, wanneer deze droog is, verder met het verwerken van de polyesterhars.

Eigenschappen

Verbruik: ca. 200 gr/m² per laag
Verpakking: 1 kg, 5 kg, 10 kg (groter op aanvraag)
Droogtijd: 0,5 - 4 uur (afhankelijk van klimaat)
Overschilderen: polyesterhars aanbrengen binnen 12 uur na droging.
Houdbaarheid: 6 maanden bij gesloten verpakking

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373A Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H351A Verdacht van het veroorzaken van kanker.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P201 Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
MDI Vanaf 24 augustus 2023 is een passende opleiding vereist voor industrieel of professioneel gebruik
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

RESION
19,99 19,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

  • Uitgebreid assortiment!
  • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
  • Levering met PostNL
  • Gratis verzending vanaf € 50,-