PU-verdunner

PU Verdunner
PU Verdunner
  • Verdunner op PU basis
  • Voor diepe impregnatie
  • Inhoud: 1 liter

PU-verdunner op xyleenbasis voor het verdunnen van RESION polyester primer en G8 Super polyurethaanhars.

Gebruiksaanwijzing PU-verdunner

Wij adviseren om onderstaande producten te verdunnen met deze verdunner:

De toe te voegen hoeveelheden zijn afhankelijk van de aard van de ondergrond en van de toepassing (grondering, lak of bekleding). Let op de maximale toelaatbare hoeveelheden. Draag altijd nitril handschoenen en een geschikt dampmasker als je gaat werken met PU.

Eigenschappen

Verpakking: 1 liter
Kleur: transparant
Verbruik: 5-200%
Viscositeit: 80 mPa.s
Soortelijk gewicht: ca. 0,88 gr/cm3
Houdbaarheid: 12 maanden in gesloten verpakking
Consistentie: vloeibaar

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Waarschuwing

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk

Productkeuzes

Vosschemie
16,99 16,99
stuks
Nog maar 9 stuks op voorraad

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

Vandaag voor 17:00 uur besteld, vandaag verzonden!
  • Uitgebreid assortiment!
  • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
  • Levering met PostNL
  • Gratis verzending vanaf € 50,-