Hulpmaterialenpakket Polyester

Alle materialen om te polyesteren
Alle materialen om te polyesteren
  • Voor verwerking van polyester
  • Geschikt voor 1m2 - 200m2
  • Zeer compleet pakket

Zorg dat je, voordat je aan een polyesterklus begint, alle hulpmaterialen in huis hebt. Dit complete hulpmaterialenpakket Polyester is beschikbaar in verschillende maten en bevat alles wat je nodig hebt!

Inhoud hulpmaterialenpakket Polyester

  X-Small Small Medium
Geschikt voor: 1 à 2 m2 3 à 5 m2 10 à 20 m2
Latex handschoenen 10x 10x 30x
Wegwerpkwast 1x 2x 6x
Veloursroller - - 1x
Vachtroller 1x 2 stuks à 10 cm 10x
Rollerhouder 1x 1 stuk 2x
Ontluchtingsroller 1x 1x 1x
Mengbeker 2x (600 ml) 2x (1300 ml) 6x (1300 ml)
Rechthoekige emmer - - -
Rollerbak 1x 1x 2x
Mengspatels 10x 10x 20x
Aceton 0,5 liter 0,5 liter 1 liter
Wegwerpoverall     2x
  Large X-Large XX-Large
Geschikt voor: 30-50 m2 75-100 m2 150-200 m2
Latex handschoenen 100x 200x 300x
Wegwerpkwast 12x 24x 36x
Veloursroller 3x 6x 10x
Vachtroller 8x 16x 30x
Rollerhouder 2x 3x 4x
Ontluchtingsroller 1x (21x70 mm)
1x (21x140 mm)
1x (21x70 mm)
1x (21x140 mm)
1x (21x70 mm)
2x (21x140 mm)
Mengbeker 10x (2000 ml) 20x (2000 ml) 30x (2000 ml)
Rechthoekige emmer 4x 10x 15x
Rollerbak 2x 3x 6x
Mengspatels 20x 30x 50x
Aceton 2 liter 5 liter 5 liter
Wegwerpoverall 4x 10x 15x

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Aceton | 500 ml

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Gevaar

Code Beschrijving
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar…
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Ontvlambaar
Schadelijk

Productkeuzes

Polyestershoppen
22,99 22,99
Variant Prijs
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

  • Uitgebreid assortiment!
  • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
  • Levering met PostNL
  • Gratis verzending vanaf € 50,-