RESION Hottub pakket

DIY Polyester hottubpakket
DIY Polyester hottubpakket
 • Maak je hottub waterdicht
 • Compleet pakket
 • Eenvoudig in gebruik

Ben je zelf een hottub aan het bouwen en wil je deze waterdicht maken? Dat kan met polyester! Met dit complete hottub pakket heb je alles in huis om je hottub (opnieuw) waterdicht te maken met behulp van vinylesterhars. Het pakket is verkrijgbaar in twee kleuren blauw en is eenvoudig aan te brengen voor een handige doe-het-zelver!

Stappenplan Hottub pakket

Om jouw hottub waterdicht te maken met het hottub pakket moet je de volgende stappen doorlopen:

 • Maak de hottub goed schoon en breng de RESION Polyester primer aan voor een goede hechting tussen het hout en de vinylesterhars. 
 • Rond de binnenhoeken van de hottub af met stewathix en vinylesterhars.
 • Lamineer 2 lagen glasmat met vinylesterhars.
 • Schuur na het uitharden het oppervlak op.
 • Rol de hottub af met Polyester Gelcoat.
 • Rol de hottub af met Polyester Topcoat.
Tip: bekijk voor een uitgebreider stappenplan, het informatieartikel "Hoe maak je een houten hottub waterdicht?" of neem contact op met onze klantenservice. 

Inhoud Hottub pakket

Het hottub pakket is geschikt voor een oppervlak van 12m2

Materiaal Volume
Polyester primer 1 kg
Stewathix 125 gram
Vinylesterhars 25 kg
MEKP verharder 1 kg
Dispenser voor verharder 1 stuks
Glasmat 450 gr/m2 25 m2
Polyester Gelcoat 5 kg
Polyester Topcoat (voor zwembaden en hottubs) 5 kg
Tip: met het polyester hulpmaterialenpakket (Medium) heb je direct alle hulpmaterialen in huis om een hottub te maken!

Beschikbare kleuren

Het Hottub pakket is momenteel beschikbaar in de volgende kleuren:

 • Azuurblauw (YT153)
 • Lichtblauw (YT151)
 • Reinwit (RAL 9010)

Waarom Polyestershoppen?

Waarom zou je een hottub pakket bij Polyestershoppen.nl kopen?

 • Wij leveren alle benodigde materialen.
 • Hulpmaterialen zijn eenvoudig bij te bestellen.
 • Wij leveren een zeer hoogwaardige hars die een hoge warmte- en waterbestendigheid heeft.
 • Ook de gelcoat en topcoat zijn van de hoogst beschikbare kwaliteit (ISO-NPG) om het beste resultaat te verkrijgen.
 • Razendsnelle levering.

Meer informatie?

Het Hottub pakket bestel je eenvoudig bij Polyestershoppen.nl. Voor 17:00 uur besteld en product op voorraad? Dan sturen wij het pakket vandaag nog zonder extra verzendkosten naar je op! Heb je vragen over het hottub pakket of andere producten? Neem dan contact op met onze klantenservice. Zij geven je graag advies en maken, indien gewenst, vrijblijvend een offerte en stappenplan voor je. Zo kun jij efficiënt aan de slag!

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

RESION Vinylesterhars | 20 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

RESION Vinylesterhars | 5 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Polyesterverharder | MEKP | 1 kg (10x100gr)

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H242 Brandgevaar bij verwarming.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

RESION Polyester Primer (G4) | 1 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373A Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H351A Verdacht van het veroorzaken van kanker.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P201 Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
MDI Vanaf 24 augustus 2023 is een passende opleiding vereist voor industrieel of professioneel gebruik
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

RESION
624,99 624,99
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-