RESION Gelcoat in kleur

Polyester gelcoat in RAL kleur 1kg
Polyester gelcoat in RAL kleur 5kg
Polyester gelcoat in RAL kleur 1kg
Polyester gelcoat in RAL kleur 5kg
  • Alle RAL kleuren leverbaar
  • Zeer snelle levering
  • Voor gebruik in mallen

Gelcoat is een polyester voorlak die glasvezels beschermt tegen vocht en die zorgt voor een glanslaag. Gelcoat wordt gebruikt in mallen en is op kleur verkrijgbaar. Het egaliseert reliëf en zorgt ervoor dat de glasvezels blijven plakken. Deze gelcoat van het merk RESION heeft een zeer goede resistentie tegen water, chemicaliën en warmte. Daarnaast is de coating goed te combineren met alle polyester lamineerharsen en polyester topcoats.

Leverbaar in alle RAL-kleuren

De polyester gelcoat is op kleur leverbaar in alle RAL-kleuren. Kies eenvoudig de gewenste kleur en wij zorgen ervoor dat het voorgekleurd bij jou wordt thuisbezorgd.

Let op: Polyester Gelcoat blijft altijd plakken aan de uitdampingskant. Als je deze eigenschap niet wenst, adviseren wij om polyester topcoat gebruiken. Gebruik een gelcoat reparatieset voor het verrichten van kleine reparaties.

Eigenschappen 

Voor het gebruik van de gelcoat op kleur heb je een verharder nodig. In onderstaande tabel vind je een overzicht van de benodigde verharder per hoeveelheid gelcoat.

Gelcoat Verharder
1 kg 20 ml verharder
5 kg 100 ml verharder
25 kg  500 ml verharder

MEKP-verharder: ca. 2%
Verbruik: ca. 400 gr/m²
Verpakking: 1 kg, 5 kg, 25 kg
Verwerkingstijd: 20 minuten (bij 20°C)
Houdbaarheid: 3 tot 6 maanden
Uithardingstijd: ca. 2 uur

Neem contact op voor meer informatie

Polyester gelcoat op kleur is verkrijgbaar in verpakkingseenheden van 1 kg, 5 kg en 25 kg. Bestel vandaag eenvoudig online zodat je er de volgende dag al mee aan de slag kunt. Heb je vragen over het gebruik van de gelcoat op kleur of kunnen we je ergens anders mee helpen? Bekijk dan eens ons informatiecentrum, waar we een antwoord geven op veelgestelde vragen. Ook helpen onze vakspecialisten je graag. Bel ons dus gerust via +3185 0220090.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Polyester Gelcoat RAL 1000 groenbeige - 1 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

RESION
25,99 25,99
Inhoud Prijs

+ gratis MEKP dispenser

+ gratis MEKP dispenser

stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

  • Uitgebreid assortiment!
  • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
  • Levering met PostNL
  • Gratis verzending vanaf € 50,-