Stabicure Houtstabilisator

Stabicure Houtstabilisator
Stabicure Houtstabilisator
 • Voor pennen en mesheften
 • Zeer dunvloeibaar
 • Lang houdbaar

Stabicure houtstabilisator is een waterdunne, transparante hars die gebruikt wordt voor het stabiliseren van hout, been, leer, gewei en andere min of meer poreuze materialen. Door het materiaal te impregneren met Stabicure Resin zal dit geen vocht meer opnemen, niet meer splinteren en niet verouderen of verkleuren. Stabicure Resin is ongevaarlijk, zowel tijdens verwerking als tijdens gebruik van het gestabiliseerde product.

Het Stabicure proces is eenvoudig uit te voeren en geeft professionele resultaten. Daarmee is dit materiaal een must voor houtdraaiers, messenmakers en andere hobbyisten en professionals die op een gedetailleerde manier met hout en andere natuurlijke materialen werken.

Voor het professioneel impregneren met Stabicure Resin is een vacuümpomp met vacuümkamer benodigd. Uitharding van dit materiaal gebeurt door warmte. 

Stabicure is vergelijkbaar met het Amerikaanse Cactus Juice.

Toepassingen Stabicure Houtstabilisator

Je kunt RESION Stabicure gebruiken voor het maken van o.a.:

 • Mesheften
 • Pennen
 • Fijn houtdraaiwerk
 • Fijn houtsnijwerk
 • Juwelen en sieraden
 • Biljartkeus
 • Gitaarhalzen
 • Geweer- en pistoolkolven

Voorbeelden van materialen die geïmpregneerd kunnen worden met Stabicure:

 • Hout
 • Bot
 • Gewei
 • Leer
 • Paddenstoelen
 • Zandsteen
 • Mergel

Gebruiksaanwijzing Stabicure

Je kunt materialen met RESION Stabicure stabiliseren als je de volgende stappen volgt:

 1. Zorg dat het te impregneren materiaal geheel droog is. Plaats het in een oven tot het materiaal geen gewicht meer verliest.
 2. Dompel het voorwerp onder in een mengbeker gevuld met Stabicure. Zorg dat het voorwerp geheel onder de vloeistof verdwijnt. Gebruik desnoods metaaldraad om het voorwerp daar te houden.
 3. Zet de mengbeker in een vacuümkamer en zet de vacuümpomp aan. Nu zullen er bellen uit het voorwerp komen. De bellen komen naar boven.
 4. Zodra alle bellen weg zijn, wordt het vacuüm opgeheven. Nu zal de Stabicure vloeistof in het voorwerp trekken.
 5. Controleer regelmatig of het voorwerp geheel verzadigd is door het met regelmaat te wegen.
 6. Is het voorwerp geheel verzadigd? Plaats het dan in een oven om uit te harden. Stabicure hardt uit bij temperaturen van + 80 °C tot + 100°C uit in circa 10 minuten*. Het is belangrijk de Stabicure in 1 keer volledig te laten verharden, zonder tussentijdse afkoeling.

*Let op: start met het timen wanneer het gehele object de gewenste temperatuur heeft bereikt. Voor enkele penblanks is dit ca. 1 uur, voor grotere objecten kan dit tot 2-3 uur duren. Neem voor de zekerheid dus een marge, om het stabiliseren niet te laten mislukken.

Tip: lees de technische datasheet van RESION Stabicure voor meer informatie over de eigenschappen en verwerking van deze houtstabilisator.

Eigenschappen

Verpakking: 0,5 liter, 1 liter, 2,5 liter, 5 liter, 20 liter
Merk: RESION

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Waarschuwing

Code Beschrijving
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Schadelijk

Productkeuzes

RESION
27,99 27,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-