Tec7 Super (secondelijm)

Tec7 Super (20ml)
Tec7 Super (20ml)
 • Cyanoacrylaatlijm
 • Lage viscositeit en hoge hechting
 • Voor snelle verlijming en herstel

Tec7 Super is een snelhardende lijm op basis van cyanoacrylaat. Doordat de verlijming bestand is tegen zowel zeer koude (-30°C) als zeer hoge temperaturen (+100°C), kan de lijm voor vele projecten worden gebruikt. Daarnaast is Tec7 Super zeer goed bestand tegen schuifkrachten en is de verlijming krimpvrij. Tec7 Super is zeer eenvoudig aan te brengen. Doe dit op een zuiver, droog, vet- en stofvrij oppervlak. Voor deze lijm geldt: hoe dunner de lijmlaag, hoe sterker de verlijming. Druk de componenten vervolgens enkele seconden goed aan voor een optimale hechting. 

Voordelen Tec7 secondelijm

 • Lage viscositeit.
 • Hoge hechting.
 • Voor snel verlijmen en herstellen.
 • Klein potje, grote kracht.

Toepassing Tec7 Super

Deze lijm wordt ingezet voor het sterk verlijmen van materialen zoals: kunststoffen (met uitzondering van o.a. P.E. en P.P.), rubbers, glas, plexiglas, keramiek, hout, leder en metalen. Wil je poreuze materialen verlijmen? Maak dan gebruik van Tec7 Super Aktivator.

Eigenschappen

Inhoud: 10 ml, 20 ml
Basis: cyanoacrylaat
Vorm: druppelflacon
Kleur: kleurloos, transparant
Viscositeit: vloeibaar
Densiteit: 1,05 - 1,09 kg/dm³
Vlampunt: 87°C
Verbruik: 1 druppel = +/- 0,02 gram, goed voor 3 à 5 cm² kleefoppervlak 1 gram = +/- 50 druppels
Houdbaarheid: 12 maanden houdbaar in gesloten originele verpakking mits koel, droog en vorstvrij bewaard

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Latex handschoenen

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH202 Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.
Schadelijk

Productkeuzes

Tec7
6,99 6,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-