Epoxy garagevloer pakket

Epoxy garagevloer pakket
Epoxy garagevloer pakket
 • Compleet pakket vanaf 10m2
 • Langdurige bescherming
 • Maar één laag nodig

Wil je een mooie epoxyvloer in je garage? Met het Epoxy garagevloer pakket heb je alle benodigdheden in één keer in huis om dit te doen! Deze complete set kun je eenvoudig zelf aan de slag. Zo heb je eenvoudig en snel een epoxy garagevloer.

Inhoud epoxy garagevloer pakket

Onze pakketten zijn te bestellen voor garagevloeren met een oppervlakte van 10m2, 15m2, 20m2 en 30m2. Meet vooraf de oppervlakte van de garage goed op. Heb je uiteindelijk toch net iets te veel besteld? Ongeopende verpakkingen komen wij gratis bij je ophalen! In onderstaande tabel zie je per epoxyvloer garagepakket wat er allemaal in zit.

  Primer voor droge ondergrond Epoxy vloercoating Hulpmaterialen pakket
10 m2 3 kg 7,5 kg  Klein
15 m2 4,5 kg 11 kg Klein
20 m2 7,5 kg 14,75 kg Groot
30 m2 10,5 kg 25 kg Groot
Let op: de pakketten zijn samengesteld op droge ondergronden. Twijfel je over de ondergrond? Neem dan contact met ons op.

Glans of mat

Een gietvloer is standaard hoogglans. Wil je dit niet? Dan raden wij je aan om matglans coating voor epoxyvloeren bij te bestellen. Een matglans coating geeft daarnaast extra bescherming en krasvastheid. Gebruik je de garage om een auto in te zetten? Kies dan voor de RESION PU TireProof Finish. Deze coating voor garagevloeren is sterker dan de RESION matglans coating en is hierdoor bestand tegen migratie van autobandrubber.

Werk je veel in je garage? Dan wil je misschien een antislip structuur aanbrengen. Wij bieden diverse antislip materialen aan. Zo blijft jouw vloer altijd stugger, ook als het nat is.

Aan de slag!

Nu je weet uit welke producten het pakket bestaat, leggen wij je graag uit hoe je de epoxyvloer in de garage aanbrengt. Dit hebben wij stapsgewijs voor je uitgeschreven. Wil je liever een instructievideo bekijken? Die vind je onder het stappenplan!

 • Zorg dat de ondergrond vrij is van vuil en stof, maak je garagevloer daarom altijd goed schoon. Heb je beschadigingen of is je vloer niet gelijk? Reparaties voer je uit met TEC7 Floor Fix.
 • Heb je veel of grote oneffenheden? Overweeg dan om eerst een egalisatie epoxy te gebruiken.
 • Breng de epoxy vloerprimer aan. De vloerprimer rol je kruislings uit met een vachtroller en laat je daarna 20 uur uitharden.
 • Meng alle componenten van de epoxy vloercoating. Dit zijn component A, B en de pigmentpasta. Meng dit goed met een spiraalmenger.
 • Giet de gemengde epoxy uit over de garagevloer. Bewaar een kleine hoeveelheid in een mengbeker. Dit kan voor de randen gebruikt worden. Verdeel de vloercoating met een vloerwisser zodat je de hele garagevloer goed bedekt. Hierna rol je alles kruislings uit met een vachtroller.
 • De randen kun je nalopen met een platte kwast en de vloercoating uit de mengbeker.
 • Laat het geheel nu 48 uur uitharden. Na 72 uur is de vloer belastbaar. Wacht zeven dagen met het binnenzetten van bijvoorbeeld je auto.
Let op: laat de epoxy vloercoating minimaal 7 dagen (bij 20°C) doorharden, voordat de vloer vochtbelastbaar is!

Dit is waarom jij een epoxyvloer in de garage wil

Een epoxy vloercoating zorgt voor een strak en robuust uiterlijk die je garagevloer echt verfraait. Het is niet alleen mooi, maar ook functioneel. Eén laag epoxy vloercoating geeft al een slijtvaste vloer van circa 0,5 mm dik die geschikt is voor zware belasting. Na één laag is de vloer sterk, kras- en stootvast én goed bestand tegen zuren en chemicaliën. Daarnaast zijn er nog veel meer voordelen te benoemen:

 • Volledig vloeistofdicht, geen last van regen of sneeuw.
 • In iedere RAL-kleur leverbaar.
 • Zeer eenvoudig schoon te maken.
 • Veilig product om mee te werken.
 • Primers voor iedere ondergrond.

Aan de slag

Nu je alles weet over het pakket is het tijd om jouw epoxyvloer in de garage te realiseren. Bestel het benodigde pakket eenvoudig online, zodat je hier morgen al mee aan de slag kunt. Heb je nog vragen voordat je aan de slag gaat? Neem dan eens een kijkje in ons informatiecentrum. Ook helpen onze vakspecialisten je graag. Bel ons dus gerust via +3185 0220090.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

FS101 | RESION Epoxy vloerprimer | Basis | 2 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

FS111 | RESION Epoxy vloerprimer | Verharder voor droge ondergrond | 1 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

FS201 | Epoxy vloercoating basis | 2,78 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

FS212 | Vloercoating verharder | 675 gr

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Epoxypigment RAL 1000 groenbeige - 300 gr

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

RESION
279,99 279,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-