Epoxy Ocean Art pakket

Epoxy Ocean Art pakket
Epoxy Ocean Art pakket
  • Maak je eigen schilderij
  • Zeer voordelig pakket
  • Inclusief epoxy & MDF schijf

Wil je graag starten met epoxy Ocean Art? Bij PolyesterShoppen.nl vind je een compleet pakket om te starten met deze razend populaire kunstvorm. Dankzij Ocean Art ben je in staat om prachtige schilderijen te maken met een zomers thema. Denk aan de zee, het strand en kolkende golven. De mogelijkheden zijn eindeloos. Want je kunt niet alleen schilderijen maken maar ook tafels, onderzetters, schaaltjes of andere resin art kunstwerken. Het scherp geprijsde epoxy ocean art pakket bevat alle materialen om meteen aan de slag te gaan! Zo heb je de juiste epoxy, 4 mooie pigmentpasta's, alle hulpmaterialen en natuurlijk een ronde MDF plaat om het kunstwerk op te maken, direct in huis.

Pigmentpasta’s voor Ocean Art

De pigmentpasta’s voor ocean art uit het pakket van 50 gram kun je meerdere keren gebruiken, je hebt namelijk maar een heel klein beetje nodig om de epoxy een mooie egale kleur te geven. Je kunt het pakket uitbreiden met Resi-Crete (Dollar Sand). Hiermee kun je een beton of cement-look kunstwerk maken. Met de kleur 'Dollar Sand' kun je (net zoals Leen in onze video) een mooi strand maken.

Inhoud epoxy Ocean Art pakket

Product Aantal/Volume
RESION UV Resin Art epoxy MV 0,75 kg
Ronde MDF plaat 1 x
Resi-Tint MAX - Titanium White 50 gram
Resi-Tint MAX - Turquoise 50 gram
Resi-Tint MAX - Azure Blue  50 gram
Resi-Tint MAX - Ultra Marine 50 gram
Nitril handschoenen 10 x
Mengbekers (400 ml) 4 x
Mengbekers (600 ml) 4 x
Mengspatels 10 x

Hoe maak je een 'Ocean Art' schilderij?

In de onderstaande video laat Leen je zien hoe je een Ocean Resin Art schilderij maakt met de producten uit dit pakket (hij gebruikt hier een epoxy met een dikkere viscositeit, de epoxy uit dit pakket is eenvoudiger in gebruik en heeft een medium viscositeit). Wij hebben ook een handleiding geschreven zodat je alle stappen nog eens rustig terug kunt lezen. Bekijk de Ocean Art handleiding en volg de stappen voor een goed resultaat.

Meer weten?

Wil je meer weten over epoxy om ocean art te maken? Wij helpen je graag verder! In ons informatiecentrum vind je veel antwoorden op de meest gestelde vragen. Uiteraard kunnen wij je ook direct te woord staan. Bel ons dan via +31 85 022 0090 of stuur een berichtje via de chat. Wij geven je meteen meer informatie en advies.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP103 | UV Resin Art Epoxy MV | Basis (A) | 0,5 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP124 | UV Resin Art Epoxy | Verharder (B) | 250 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

RESION
49,99 49,99
stuks
Nog maar 8 stuks op voorraad

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden!
  • Uitgebreid assortiment!
  • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
  • Levering met PostNL
  • Gratis verzending vanaf € 50,-