RESION Bubble Burst

RESION Bubble Burst verwijdert luchtbellen in epoxy
RESION Bubble Burst verwijdert luchtbellen in epoxy
  • Verwijder eenvoudig luchtbellen
  • Isopropyl alcohol spray
  • Verpakking: 50 ml

Wil je snel luchtbellen uit epoxy verwijderen? Gebruik dan RESION Bubble Burst! Met de isopropyl alcohol verwijder je eenvoudig luchtbellen uit epoxy en verkrijg je een nog transparanter resultaat. De ontluchtingsspray is ideaal als je gebruik maakt van epoxy in (siliconen)mallen.

Let op: Bubble Burst verwijdert luchtbellen van het oppervlak. Bij dikke gietingen (bijvoorbeeld een piramide) verwijdert deze niet de luchtbellen aan de binnenzijde. Gebruik hiervoor een dunne epoxy en ontlucht deze eventueel in een vacuümkamer.

Waarom gebruik je Bubble Burst?

Tijdens het gieten van epoxy komt het regelmatig voor dat er luchtbellen ontstaan. Je kunt deze luchtbellen op verschillende manieren verwijderen door bijvoorbeeld met een gasbrander over het oppervlak te strijken. Als je de gasbrander te lang gebruikt of te dicht op de epoxy houdt, heb je kans dat je de epoxy vastbrandt aan de mal. Met het gebruik van RESION Bubble Burst neem je de risico's op beschadigingen weg en kun je heel eenvoudig luchtbellen uit epoxy verwijderen!

Voordelen:

  • Verwijdert eenvoudig luchtbellen uit epoxy
  • Brengt geen schade toe aan epoxy
  • Werkt zeer snel

Hoe werkt RESION Bubble Burst?

RESION Bubble Burst wordt geleverd in een klein flesje met spuitnevelaar. Spray 1 of 2 keer met de spray op de epoxy waar luchtbellen in zitten en laat het een aantal minuten rusten. RESION Bubble Burst werkt snel en laat geen residu (achterblijfsel na verdamping) achter. Als er na het aanbrengen nog luchtbellen in de epoxy zitten, kun je de isopropyl alcohol nogmaals over de epoxy sprayen.

Eigenschappen

Verpakking: 50 ml
Materiaal: 98% isopropylalcohol / isopropanol alcohol (IPA)

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril

Gevaar

Code Beschrijving
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk

Productkeuzes

RESION
7,99 7,99
stuks
Op voorraad

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden!
  • Uitgebreid assortiment!
  • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
  • Levering met PostNL
  • Gratis verzending vanaf € 50,-