Tec7 Foamtack lijmschuim

Tec7 Foamtack aerosol 750ml
Tec7 Foamtack aerosol 750ml
 • Eenvoudig in gebruik
 • Krachtige verlijming
 • Lage expansie

Dit PU schuim van Tec7 is in alle seizoenen te gebruiken doordat het toepasbaar is in ruimtes met een temperatuur tussen de -5°C en +30°C. Hiermee is dit product voor zowel de doe-het-zelver als de professional de eerste keuze voor alle montages en verlijmingen waarbij snelheid, kracht en isolerend vermogen belangrijk zijn. Tec7 Foamtack aerosol heeft een goede hechting op alle bouwmaterialen en heeft tevens een uitstekend thermisch en akoestisch isolatievermogen. 

Voordelen Tec7 Foamtack 

 • Eenvoudig in gebruik.
 • Krachtige verlijming.
 • Lage expansie.
 • Voor binnen en buiten.

Gebruiksaanwijzing

Tec7 Foamtack lijmschuim is eenvoudig in gebruik. Volg onderstaande instructies voor een optimale verwerking:

 • Schud de bus minstens 30 seconden voor gebruik.
 • Breng lijmstrengen aan op een zuivere en stabiele ondergrond.
 • Voeg de delen na 2 minuten samen (vóór huidvorming).
 • Ondersteun de verticale verlijmingen voor ongeveer 10 minuten indien nodig.

Voor de afwerking, kun je gebruik maken van de Tec7 PUR Cleaner. Dit kan na 60 minuten. Heb je het schuim op je handen gekregen? Maak dan gebruik van de Tec7 Powerwipes.

Let op: Tec7 Foamtack is niet geschikt voor dragende constructie-elementen. Daarnaast hecht dit product niet op PE, PP en andere plastics met een gesloten celstructuur.

Toepassingen Tec7 Foamtack 

 • Verlijmen zonder koudebrug van harde isolatiepanelen, cellenbetonblokken en ander constructie-elementen.
 • Monteren van gipskartonplaten tegen wanden en raamwerk en van meubelpanelen en interieurelementen.
 • Plaatsen van raamtabletten.
 • Vastzetten van electrische inbouwdozen.

Eigenschappen

Basis: polyurethaan
Inhoud: 750 ml
Uitharding: polymerisatie door (lucht-)vochtigheid
Kleur: roze
Belastbaar (bij 23°C en 50% R.V.): 60 minuten
Vormvastheid (FEICA TM 1004): <1% vervorming
Dichtheid: 22 kg/m³
Verwerkingstemperatuur: omgeving: -5°C / +30°C en product: +5°C / +25°C (ideaal: +20°C)
Temperatuurbestendigheid: l-50°C / +90 °C; piektemperaturen: -65°C / +130°C
Houdbaarheid: minstens 15 maanden in originele gesloten, verpakking, droog, koel en rechtopstaand bewaard.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H373 Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
MDI Vanaf 24 augustus 2023 is een passende opleiding vereist voor industrieel of professioneel gebruik
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Tec7
12,99 12,99
stuks
Nog maar 8 stuks op voorraad

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden!
 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-