Froth-Pak spuitbaar PU schuim 400 en 1400 liter

Froth-Pak 180 PU schuim (400 liter)
Froth-Pak 600 PU schuim (1400 liter)
Froth-Pak 180 PU schuim (400 liter)
Froth-Pak 600 PU schuim (1400 liter)
 • Hoge kwaliteit PU schuim
 • Zeer hoge isolatiewaarde
 • Zeer gebruiksvriendelijk

Met de Froth-Pak sets produceer je eenvoudig en razendsnel PU schuim van de hoogste kwaliteit. Het isolatieschuim stolt in ongeveer 60 seconden en is na 10 minuten al volledig uitgehard. Het uitgeharde schuim heeft een zeer hoge isolatiewaarde en voegt structurele ondersteuning toe aan de meeste ondergronden (inclusief hout, metaal en glas). Daarnaast dempt Froth-Pak geluid, vult het holtes en zorgt het voor een perfecte luchtafdichting.

Gebruiksvriendelijk polyurethaan

Het spuitbare polyurethaan schuim wordt geleverd met 2 druktanks en is erg gebruiksvriendelijk. Na montage van een slangenset is de set klaar voor gebruik. Je hebt dus geen compressor nodig. Het isolatieschuim kan met het spuitpistool (meegeleverd met de slangenset) gedoseerd worden aangebracht op bijvoorbeeld wanden, plafonds, daken en in kieren.

Milieubewust PU schuim 

Om te voldoen aan de Europese verordening inzake gefluoreerde broeikasgassen heeft Dupont de formulering van Froth-Pak geactualiseerd. Vanaf juli 2022 bevat Froth-Pak PU schuim het meest milieuvriendelijke blaasmiddel. In de formulering wordt HFO gebruikt in plaats van HFC. HFO heeft een zeer laag aardopwarmingspotentieel (GWP).

Een van de voordelen van het Froth-Pak PUR schuim is dat deze goed kleeft en een gesloten celstructuur heeft. Dat maakt het geschikt voor isolatie van plafonds of verticale oppervlaktes.

Polyurethaan isolatie

Polyurethaan isolatie, in combinatie met Froth-Pak, biedt een robuuste oplossing voor thermische isolatie en luchtdichting. Froth-Pak is een spray schuim isolatiesysteem dat bestaat uit twee componenten die samen een sneldrogende, stijve schuimlaag vormen. Deze combinatie is ideaal voor het afdichten van kieren, spleten en voegen, het verbeteren van de energie-efficiëntie en het verminderen van luchtinfiltratie in gebouwen. Het gebruik van polyurethaan in de vorm van Froth-Pak helpt bij het effectief isoleren van moeilijk bereikbare plaatsen, waardoor het een favoriete keuze is voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

Voordelen Froth-Pak PU schuim

 • Zeer laag aardopwarmingspotentieel (GWP) door HFO-blaasmiddel.
 • Fijncellig vochtdicht systeem.
 • Zeer hoge isolatiewaarde (lambda waarde 0,021).
 • Snelle uitharding in circa 10 minuten.
 • Geen condens meer.
 • Eenvoudige applicatie.

Gebruiksinstructies

In de onderstaande video legt Kees uit hoe je de Froth-Pak klaarmaakt voor gebruik. Zorg dat de cilinders tijdens gebruik de juiste temperatuur van 24-30°C hebben. Gebruik hier eventueel onze Froth-Pak verwarmingsmatten voor. Lees voor gebruik de gebruiksinstructies goed door. 

Rekenvoorbeelden

 • Met een set van 400 liter kun je 13 m2 voorzien van een laag van 3 cm dikte of 4 m2 voorzien van een laag van 10 cm dikte.
 • Met een set van 1400 liter kun je 45 m2 voorzien van een laag van 3 cm dikte of 14 m2 voorzien van een laag van 10 cm dikte.

Dit zijn voorbeelden. Je kunt uiteraard ook andere diktes spuiten.

Benodigde accessoires

Zoals je in de video hebt kunnen zien, zijn er enkele accessoires nodig om het isolatieschuim op een goede manier te kunnen verwerken. Met de onderstaande accessoires ga je efficiënt, effectief en veilig te werk. Froth-Pak wordt geleverd exclusief de benodigde accessoires.

Aanbevolen accessoires 

Froth-Pak toepassingen

Het Froth-Pak isolatieschuim is geschikt voor diverse toepassingen, zoals:

 • Fabricage van polyester beelden.
 • Isolatie van stalen, polyester en aluminium boten.
 • Isolatie van koelcellen, vriesruimtes, koelwagens etc.
 • Isolatie van daken, kelders en kruipruimtes.
 • Vullen van holle ruimtes.

Eigenschappen

Verpakking Inhoud
Cilinder (blauw & rood)
Froth-Pak 180 Set à 400 liter  Polyol + Isocyanaat
Froth-Pak 600 Set à 1400 liter Polyol + Isocyanaat

Gewicht: ca. 30-35 kg/m3
Thermische geleiding: lambda 0,021 W/(m.K)
R-waarde bij 3 cm dikte: R = 1,4 w/m2
R-waarde bij 10 cm dikte: R = 4,7 w/m2
Drukvastheid: ca. 180 kPa
Brandveiligheid (NF EN 13501-1): class E
Uitschuimen: in 30-45 seconden
Afmetingen: 

 • 400L | 20x28 cm (hxb) 
 • 1400L | 31x46 cm (hxb) 

Deze set is meerdere malen te gebruiken. Zie de gebruiksaanwijzing voor instructies over het bewaren van Froth-Pak. Bekijk de technische documentatie voor meer informatie over het werken met Froth-Pak polyurethaan schuim. 

Vragen over Froth-Pak PU schuim?

Heb je vragen over het gebruik van isolatieschuim of heb je advies nodig voor jouw isolatieproject? Neem gerust contact op met onze specialisten. Wij helpen je graag verder om van jouw project een succes te maken! Neem ook eens een kijkje in ons informatiecentrum. We hebben verschillende informatieve artikelen geschreven over het gebruik van Froth-Pak.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351A Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H373B Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing.
P201 Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
MDI Vanaf 24 augustus 2023 is een passende opleiding vereist voor industrieel of professioneel gebruik
Houder onder druk
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Froth-Pak
489,99 489,99
Verpakking Prijs
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-