Romar-Voss PU dakgoot coating

Romar-Voss PU Dakgootcoating
Romar-Voss PU Dakgootcoating basis
Romar-Voss PU Dakgootcoating verharder
Romar-Voss PU Dakgootcoating
Romar-Voss PU Dakgootcoating basis
Romar-Voss PU Dakgootcoating verharder
 • Laat je dakgoten niet wegrotten
 • 2-componenten verpakking
 • Verpakking: 1,5 kg

Dankzij deze PU dakgoot coating laat je zinken dakgoten niet wegrotten. Deze 2-componenten slijtvaste polyurethaan coating heeft een uitstekende hechting op onder andere zink. Door blootstelling aan het buitenklimaat kan de levensduur van zink aanzienlijk worden verkort. Met de dakgoot coating bescherm je het zinkwerk en je dakgoot zodat deze weer jaren onderhoudsvrij blijft.

Bescherm je dakgoten duurzaam. Gebruik hier deze coating van Romar-Voss voor. Geschikt voor stopzetten van aantasting, herstel en bescherming van je oude zinken dakgoten. Bestand tegen hitte en kou.

Kenmerken PU dakgoot coating

 • Dikke laag, 500 tot 700 micron.
 • Zilverkleurig.
 • UV-bestendig.
 • Goede hechting.

Verpakking

Deze coating wordt geleverd in een handige 2-componenten verpakking. Het heeft een zilverkleurig uiterlijk en is uitsluitend ontwikkeld voor bescherming en herstel van aangevreten dakgoten. Professionele dakdekkers gebruiken het graag bij hooghangende dakgoten aan kerken, kloosters en kastelen. Vervangen is duur en arbeidsintensief. PU dakgoot coating is dè oplossing.

Eén verpakking (1,5 kg) is, naargelang de breedte van de goot, voldoende om 4 tot 8 meter gootlengte te bekleden.

Eigenschappen

Verpakking: 1,5 kg
Verbruik: ca. 600 gr/m2 per laag
Mengverhouding: 4:1 (gewichtsdelen)

 

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Gevaar

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373A Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H351A Verdacht van het veroorzaken van kanker.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P284 [Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
MDI Vanaf 24 augustus 2023 is een passende opleiding vereist voor industrieel of professioneel gebruik
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Romar-Voss
34,99 34,99
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

Verwacht op: dinsdag 28 mei
 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-