Devcon 2-ton Epoxylijm (transparant)

Devcon 2 ton epoxy clear transparant (verpakking)
Devcon 2 ton epoxy clear transparant
Devcon 2 ton epoxy clear transparant (verpakking)
Devcon 2 ton epoxy clear transparant
  • Sterke, transparante epoxylijm
  • In handige dubbelspuit
  • Geen applicatiepistool nodig

Devcon 2-ton epoxylijm is een zeer sterke, krimpvrije epoxy speciaal geformuleerd voor hoge transparantie en goede slagvastheid. Deze epoxylijm van Devcon is waterbestendig en kan worden gebruikt voor het verlijmen of repareren van metalen, hout, glas, keramiek, porselein etc.

Kenmerken Devcon 2-ton Epoxylijm

  • Geschikt voor het verlijmen van metalen, hout, beton, glas, keramiek, porselein, glasvezelversterkt polyester en epoxy, chroom.
  • Chemisch- en waterbestendig.
  • Hoge transparantie en slagvastheid.

Eigenschappen

Inhoud: 25 ml
Kleur:
transparant
Verwerkingstijd:
30 minuten
Handvast: na 2 uur
Volledige sterkte: na 8-12 uur
Sterkte: 17 N/mm²
Temperatuurbestendigheid: -40ºC tot 95ºC

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie informatie op dit etiket).
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk

Productkeuzes

Devcon
13,99 13,99
stuks
Nog maar 10 stuks op voorraad
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden!
  • Uitgebreid assortiment!
  • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
  • Levering met PostNL
  • Gratis verzending vanaf €50,-

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
5 Stuks € 12,59 € 7,00