Araldite Rapid Epoxylijm

Araldit Rapid epoxylijm
Araldite rapid epoxylijm (verpakking)
Araldite Rapid Epoxylijm (24ml)
Araldit Rapid epoxylijm
Araldite rapid epoxylijm (verpakking)
Araldite Rapid Epoxylijm (24ml)
 • Zeer sterke lijm
 • Handige dubbelspuit
 • Geen applicatiepistool nodig

Araldite Rapid is een snel hardende epoxylijm. De lijm is eenvoudig te verwerken. Snij de tuiten van de cartridge open en knijp voldoende lijm op een plamuurmes of mengbord. Meng beide componenten zorgvuldig met een mengspatel of plamuurmes. De lijm is nu klaar voor gebruik.

Kenmerken Araldite Rapid Epoxylijm

 • Snel hardende epoxylijm.
 • Goede resistentie tegen chemicaliën en warmte. 
 • Eenvoudig te verwerken.

Toepassingen

Araldite Rapid Epoxylijm is geschikt voor het verlijmen op de volgende materialen:

 • Ferro-metalen en aluminium, koper, zink en verzinkte producten. 
 • Hout. 
 • Diverse rubbersoorten.  
 • Glas, kwarts en edelstenen. 
 • Keramische materialen. 

Technische eigenschappen

Aanvangssterkte: na 20 minuten (1 N/mm2 op aluminium bij 23°C)
Temperatuurbestendigheid: -60°C tot +100°C
Kleur: transparant
Soortelijk gewicht: 1,18 g/cm3
Schuifsterkte: 19 N/mm2
Afpelsterkte: 5,5 N/mm2
Viscositeit: 30.000 mPa·s
Spleetvullend vermogen: tot 0,5 mm
Verpakking: dubbelspuit 24 ml of 2 x 15 ml in blisterverpakking

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

Araldite
15,99 15,99
Verpakking Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
6 Stuks € 15,19 € 4,80
12 Stuks € 14,39 € 19,20