RESION EP Colorshield rolcoating

RESION EP Colorshield rolcoating epoxy 1,25KG set
RESION EP Colorshield wandcoating 5KG set
RESION EP Colorshield rolcoating epoxy 1,25KG set
RESION EP Colorshield wandcoating 5KG set
 • Epoxy rolcoating
 • Verticaal aan te brengen
 • Water- en chemicaliënbestendig

RESION EP Colorshield is een universele epoxy rolcoating geschikt voor het coaten van diverse toepassingen, zoals bilges van boten, muren in sanitaire ruimtes of keukens, aanhangwagens, staalconstructies, etc etc. Het unieke aan deze rolcoating is dat dit de enige epoxy is die je verticaal aan kunt brengen. Daarnaast is EP Colorshield vrij van oplosmiddelen en zeer goed bestand tegen water, vet, olie en diverse chemicaliën. 

EP Colorshield is een goed alternatief voor De IJssel Variopox rolcoating. Voordat je Colorshield gaat aanbrengen is het belangrijk dat je de ondergrond goed voorbereidt door een primer aan te brengen om de hechting te bevorderen. Maak bijvoorbeeld gebruik van de primer voor droge ondergrondenvochtige ondergrondengladde ondergronden of ZF Primer voor metalen ondergronden. EP Colorshield heeft voornamelijk met lichte kleuren meerdere lagen nodig om een goede dekking te creëren.

Voordelen EP Colorshield rolcoating epoxy

 • Enige rolcoating epoxy die verticaal aan te brengen is (zeer geschikt als wandcoating, badkamercoating).
 • Hoge UV bestendigheid en dus zeer kleurvast.
 • Vrij van oplosmiddelen (dus ook in moeilijk te ventileren ruimtes toe te passen).
 • Eenvoudig aan te brengen met een roller.
 • Bestand tegen water, olie, vet, benzine en diverse chemicaliën.
 • Slijtvast en bestand tegen druk-, stoot- en slagbelasting.

Toepassingen

 EP Colorshield is geschikt voor veel verschillende toepassingen zoals:

 • Wanden van keukens, badkamers, etc.
 • Kleine vloeren.
 • Sanitaire ruimtes.
 • Scheepsbeschot.
 • Bilges.
 • Machineruimtes.
 • Dieseltanks, benzinetanks.
 • Vochtige plaatsen.
 • Stalen trappen en constructies.
 • Huisvesting voor dieren.

Gebruiksaanwijzing EP Colorshield

RESION EP Colorshield rolcoating epoxy is eenvoudig te verwerken aan de hand van de volgende stappen:

 • Weeg de basiscomponent en de verharder zorgvuldig af volgens de mengverhouding op de verpakking (100:25). 
 • Meng de componenten gedurende 3 minuten grondig door. Giet het mengsel over in een schone mengbeker en roer nogmaals intensief.
 • Breng EP Colorshield gelijkmatig aan op de ondergrond met een veloursroller of wegwerpkwast (de verwerkingstijd is 20 minuten).
 • Laat de rolcoating epoxy gedurende 24 uur uitharden bij 20℃.
 • Breng, indien nodig, na het schuren met korrel 180 een tweede laag Colorshield aan.
 • Na 2-4 dagen is de epoxy rolcoating volledig uitgehard.
 • Werk de coating tot slot af met DD Lak voor het beste kleurbehoud. 

Om alle stappen goed uit te voeren, hebben wij een handig hulpmaterialenpakket samengesteld voor de verwerking van Colorshield. Bij gebruik van lichte kleuren, adviseren wij om meerdere lagen EP Colorshield aan te brengen voor een dekkend resultaat.

Tip: bekijk voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing het informatie artikel: Wanden coaten met EP Colorshield muurcoating!

Producteigenschappen

Verpakking Basis (EP202) Verharder (EP212) Volume
1,25 kg 1 kg 0,25 kg circa 0,9 liter
5 kg 4 kg 1 kg circa 3,6 liter

Mengverhouding: 100:25 (gewichtsdelen)
Kleur: verkrijgbaar in alle RAL-kleuren
Glans: hoogglans
Dichtheid: circa 1,4 g/cm3 (gemengd product)
Verwerkingstijd: 20 minuten (20℃)
Minimale verwerkingstemperatuur: 15℃
Stofdroog: na circa 4 uur
Volledig uitgehard: na circa 2-4 dagen, beloopbaar na 24 uur
Houdbaarheid: tenminste 12 maanden (niet gemengd, in originele verpakking op een koele en vorstvrije plaats)
Rendement: 

 • Normale vlakke ondergrond: 10,0 m2/L
 • Structuur/oneven ondergrond: 6,7 m2/L 

(Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren zoals de vorm van het object, de conditie en het profiel van het oppervlak, de applicatiemethode, de weersomstandigheden en het vakmanschap van de applicateur).

Meer informatie?

RESION EP Colorshield bestel je eenvoudig bij Polyestershoppen. Bestel je vandaag voor 17:00 uur? Dan wordt de rolcoating epoxy vandaag verzonden! Bestellingen boven € 50,- worden bovendien gratis verzonden. Wil je meer informatie over EP Colorshield ontvangen? Wij geven graag advies en tips. Neem contact op door te bellen naar +31850220090, te e-mailen naar support@polyestershoppen.nl of door onze live chat te gebruiken.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Resion 2K ColorShield RAL 1000 groenbeige - 1 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP212 | RESION 2K ColorShield | Verharder | 250 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H302+H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

RESION
44,99 44,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-