LED additief voor epoxy

Led additief voor epoxy
Led additief voor epoxy
  • Maakt epoxy opaal
  • Geeft een mooie gloed
  • Elektronica niet meer zichtbaar

Met het LED additief voor epoxy zorg je er voor dat de epoxy giethars een melkwitte, translucente kleur krijgt. Deze kleur laat het licht van LED verlichting door. Hierdoor zijn de invdividuele LED's niet zichtbaar.

Gebruik van LED additief

Voeg circa 1% van dit LED additief toe aan de epoxy om ervoor te zorgen dat de epoxy een mooie translucente uitstraling krijgt.

Epoxy LED Additief (EP921) Benodigde verpakking
0,8 kg 8 gram 10 gram
1,6 kg 16 gram 20 gram
3,2 kg 32 gram 40 gram
8 kg 80 gram 100 gram
16 kg 160 gram 200 gram
32 kg 320 gram 400 gram
64 kg 640 gram 800 gram

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril

Gevaar

Code Beschrijving
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P331 GEEN braken opwekken.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

RESION
4,99 4,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

  • Uitgebreid assortiment!
  • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
  • Levering met PostNL
  • Gratis verzending vanaf € 50,-