Transparante epoxy vloercoating

Transparante epoxy vloercoating
Transparante epoxy vloercoating
 • Mooie transparante laag
 • Egale uitvloei en hoogglans
 • Vanaf 250gr/m2

Met deze epoxy maak je zelf een prachtige transparante gietvloer of coatingvloer. Het perfecte systeem om een mooie vloer te voorzien van een transparante coating. Zo behoud je de uitstraling van de ondervloer, maar profiteer je wel van de eigenschappen van epoxy zoals de hoge sterkte en chemische bestendigheid. Zoals de naam al doet vermoeden, is deze epoxy vloercoating volledig transparant. Het epoxysysteem is UV gestabiliseerd waardoor je geen last zult krijgen van vergeling. De transparante vloercoating kan, in combinatie met de juiste primer, onder andere worden aangebracht op vloeren van beton, zandcement, anhydriet, granito en tegels.

Je kunt het systeem in dunnere lagen met een roller aanbrengen of desgewenst in dikkere lagen te gieten, waarbij een geheel vlak effect wordt verkregen. De epoxy vloeit dan geheel vlak uit.

Toepassingen

Transparante vloercoating is ideaal als je de ondergrond nog graag wil zien, maar wel op zoek bent naar extra versteviging. Daarom wordt dit product vaak gebruikt voor onderstaande toepassingen:

 • Als glanslaag over (beschadigde) tegelvloeren.
 • Als beschermlaag over cementgebonden vloeren (beton, zandcement, anhydriet).
 • Als glasachtige laag over 3D vloeren.

Gebruiksinstructies Transparante epoxy vloercoating

Dit product heeft een verwerkingstijd van 60 tot 90 minuten. Zodra de coating is aangebracht, is deze na ongeveer 48 uur beloopbaar. Dit is afhankelijk van de temperatuur van de ruimte waarin de vloercoating is aangebracht. Na zo’n 7 dagen is de coating volledig uitgehard.

1. Vloer voorbereiden

Reinig de ondergrond goed door deze te stofzuigen en te reinigen met ammonia en water. Zo is de vloer vrij van vuil en stof.

2. Vloer primeren

Gebruik indien nodig een geschikte primer om de hechting van de vloer te verbeteren:

3. Transparante coating aanbrengen

 • Meng de basis (A) met de verharder (B) grondig met behulp van een spiraalmenger en boormachine.
 • Giet de epoxy massa in delen over de vloer en verwerk deze naar wens. De verwerkingstijd van deze epoxy is 60-90 minuten.
 • Je kunt dit epoxy vloersysteem gebruiken als vloercoating en als gietvloer. Het verbruik voor deze toepassingen kun je hieronder aflezen:
  • Verbruik als coating: ca. 250 gr/m² per laag
  • Verbruik als gietvloer: ca. 1,1 kg/m² per mm laagdikte
Verpakking Rendement als coating Rendement als gietvloer
7,5 kg 30 m2 6 m2
15 kg 60 m2 13 m2
30 kg 120 m2 27 m2
 • Na circa 48 uur is de epoxy uitgehard en beloopbaar. De uithardingstijd wordt sterk beïnvloed door temperatuur. Bij hoge temperaturen is de vloer sneller uitgehard dan bij lage temperaturen. Na circa 7 dagen is de epoxy volledig uitgehard.

4. Nabewerking

Je kunt de transparante epoxy vloercoating naturel laten, maar voor een betere krasvastheid adviseren wij om de vloer af te werken met een van de onderstaande producten:

Op vloeren tot maximaal 15m2 kan DD lak worden toegepast, op grotere vloeren adviseren wij om de vloer een matte uitstraling te geven met RESION Mate vloercoating.

Eigenschappen

Verpakking Basis (FS203) Verharder (FS213)
7,5 kg 5 kg 2,5 kg
15 kg 10 kg 5 kg
30 kg 20 kg 10 kg

Kleur: transparant
Minimale verwerkingstemperatuur: 12°C
Verwerkingstijd: 60 - 90 minuten
Beloopbaar: na 48 uur (bij 20°C)
Volledig uitgehard: na 7 dagen

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

FS203 | Epoxy gietvloer transparant basis | 5 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

FS213 | Epoxy gietvloer transparant verharder | 2,5 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

RESION
139,99 139,99
Inhoud Prijs
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

Wil je weten welke vloer bij jou past? Gebruik onze keuzehulp!

 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-