RESION Metallic epoxy vloer

Metallic Epoxy Vloer
Metallic Epoxy Vloer (shimmer gold)
Kleurengamma metallic epoxy vloeren
Metallic Epoxy Vloer
Metallic Epoxy Vloer (shimmer gold)
Kleurengamma metallic epoxy vloeren
 • Keuze uit 20 kleuren!
 • Hoogglans en krasvast
 • Sample vanaf € 14,99

Maak zelf eenvoudig een prachtige metallic vloer op epoxy basis. De mogelijkheden zijn eindeloos omdat je diverse pigmenten kunt combineren voor mooie effecten. Dat maakt de metallic epoxy vloer uitermate geschikt voor danscentrums, slaapkamers, showrooms, winkels en nog veel meer. Met behulp van onze video’s maak je eenvoudig zelf een epoxy vloer van hoogwaardige kwaliteit. Wij leggen je hier alvast in een overzichtelijk stappenplan uit hoe je de vloer moet aanbrengen.

Gebruiksaanwijzing van metallic epoxy 

Om metallic epoxy in je gietvloer te verwerken, moet het eerst met een verharder worden aangemaakt. Voeg hiertoe de epoxy verharder en het metallic poeder pigment toe aan de UV Epoxy basis. Deze epoxyhars is UV gestabiliseerd en is daardoor goed bestand tegen UV-licht. Dit maakt het toevoegen van UV-stabilisator overbodig. Volg daarna onderstaande stappen:

 • Meng het geheel minimaal 3 minuten lang, tot het een homogene massa is.
 • Spreid de hars na het mengen direct over de vloer langs de randen.
 • Verdeel met een vloerwisser de metallic vloer epoxy over de gehele vloer.
 • Ontlucht de vloer met een stachelroller en draag bij grote vloeroppervlaktes speciale spijkerzolen.

Hoe krijg je een metallic epoxy vloer?

Nu je weet wat de gebruikersaanwijzing is, gaan we over op het maken van een epoxy vloer. Doorloop onderstaande stappen:

 • Zorg er, voor een optimale hechting, allereerst voor dat je de juiste primer aanbrengt. Indien nodig egaliseer je de vloer met epoxy egalisatiemassa voor het beste resultaat.
 • Vervolgens breng je als basislaag een laag vloercoating aan in de juiste kleur. Met de basiskleur kun je verschillende effecten maken. 
 • Na het uitharden en schuren van de basislaag, giet je de metallic epoxy in een dunne laag van circa 1 mm over de vloer (de gebruiksaanwijzing van de metallic epoxy laag staat hierboven beschreven.)
 • Werk de vloer eventueel af met een matte vloercoating.
Heb je vragen over het leggen van een epoxy vloer? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Aanvullende informatie

In onderstaande tabel vind je de mengverhouding per m2 terug. Ook kun je meer informatie vinden over de verwerkingstijd, droogtijd en meer.

Aantal m2 Epoxyhars Epoxyverharder Metallic poeder
Sample 100 gram 50 gram 2 gram
2,5 m2 2 kg 1 kg 200 gram
6 m2 5 kg 2,5 kg 300 gram
13 m2 10 kg 5 kg 600 gram
25 m2 20 kg 10 kg 1200 gram
50 m2 40 kg 20 kg 2400 gram

Mengverhouding hars/harder: 100 gewichtsdelen hars / 50 gewichtsdelen verharder
Verpakking: 150 gram sample, 2,5 m2, 6 m2, 13 m2, 25 m2, 50 m2
Verwerkingstijd: ca. 30-45 minuten
Stofdroog na: 20 uur
Volledige doorharding: 48-72 uur
Minimale verwerkingstemperatuur: ca. 8°C
Verbruik: ca. 1100 gram per vierkante meter
Hoeveelheid metallic poeder: ca. 30-50 gram per kilo aangemaakte epoxy

Bestel nu jouw metallic epoxy poeder

Met dit pakket kun je vrij eenvoudig en snel een metallic vloer op epoxy basis realiseren. Heb je vragen voordat je aan de slag gaat? Bekijk dan eens de bovenstaande video waarin de 10 veelgestelde vragen over het werken met epoxy worden besproken. Heb je liever contact met een van onze vakspecialisten? Voor vragen die je voor, tijdens of na je bestelling en tijdens het verwerken van de epoxy hebt, zijn wij bereikbaar via Whatsapp, live chat, telefoon en e-mail. Aarzel dus niet om contact op te nemen. We zijn ook telefonisch bereikbaar op 085 - 0220090 of per mail via support@polyestershoppen.nl.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP101UV | Epoxyhars BASIS UV | 100 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP115 | Epoxy hardener SLOW | 50 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

RESION
9,99 9,99
Afmeting Prijs
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
2 Sets € 9,74 € 0,50
3 Sets € 9,49 € 1,50
5 Sets € 8,99 € 5,00