RESION ISO-NPG Topcoat transparant

Polyester topcoat transparant 0,85KG
Topcoat transparant 4,25KG
Polyester topcoat transparant 0,85KG
Topcoat transparant 4,25KG
  • Voor transparante afwerking
  • Met pigmenten in te kleuren
  • Waterbestendig en UV stabiel

Deze hoogwaardige polyester topcoat wordt gebruikt als afdeklaag van glasvezel laminaten. De polyesterlak hardt kleefvrij uit en is zeer goed bestand tegen water, chemicaliën en hoge temperaturen en is daarom eerste keus voor jouw boot, zwembad of vijver.

Tip: vergeet de polyester verharder niet bij dit product te bestellen!

Polyester topcoat inkleuren

Polyester topcoat is eenvoudig in te kleuren met polyester pigmenten, deze zijn los leverbaar. Voeg om de polyesterlak in te kleuren 10% pigmentpasta toe en meng dit goed door. Daarnaast kun je ook topcoat bestellen die is voorgekleurd in alle RAL kleuren.

Eigenschappen

MEKP-verharder: ca. 2%
Verbruik: ca. 300-400 gr/m2
Verpakking: 0,85 kg, 4,25 kg, 20 kg
Verwerkingstijd: 20 minuten (bij 20 graden)
Houdbaarheid: 3 tot 6 maanden

Hieronder vind je een tabel met de benodigde hoeveelheid verharder. De hoeveelheid pigmentpasta is 10%.

Hoeveelheid topcoat (PR21) 10% pigmentpasta Verharder
0,85 kg 85 gram 20 ml verharder
4,25 kg 425 gram 100 ml verharder
20 kg 2000 gram 400 ml verharder
Bestel je 4,25 kg of 20 kg Topcoat met verharder? Dan ontvang je een gratis dispenser voor de MEKP (polyester)verharder!

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

RESION Premium Topcoat transparant | 850 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H350A Kan kanker veroorzaken
H340A Kan genetische schade veroorzaken
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P201 Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

RESION
20,99 20,99
Inhoud Prijs

+ gratis MEKP dispenser

+ gratis MEKP dispenser

stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

  • Uitgebreid assortiment!
  • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
  • Levering met PostNL
  • Gratis verzending vanaf € 50,-