Araldite Repair

Araldite Repair
Araldite Repair
 • Gemakkelijk te verwerken
 • Ideaal voor reparaties
 • Snel uithardend

Araldite Repair is een ijzersterke, snel uithardende 2-componenten epoxy kneedmassa voor reparaties en restauraties. Araldite Repair is gemakkelijk verwerkbaar, krimpt niet en is waterbestendig. Vult alle scheuren en gaten in steen, hout, staal en kunststoffen zoals polyester en epoxy. Na volledige uitharding is het geschikt om te schuren, boren en schilderen. Ideaal voor reparaties in en om het huis, auto, boot, caravan, machines, gereedschap etc.

Tip: ook te gebruiken als kneedbare plug voor het opvullen van schroefgaten. Een gaatje in de uitlaat of radiator is ook geen probleem. 

Kenmerken Araldite Repair

 • Snelle uitharding.
 • Zeer sterk.
 • Eenvoudig te verwerken.
 • Waterbestendig.
 • Krimpt niet.

Eigenschappen

Inhoud: 50 gram
Geschikte temperaturen: van -30 t/m 120 °C

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk

Productkeuzes

Araldite
14,99 14,99
Dit product is helaas niet meer te bestellen
Levertijd 21-30 werkdagen
 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf €50,-