3M 55045 Supersnelle Kunststoflijm

3M 55045 Supersnelle kunststof lijm
3M 55045 Supersnelle kunststof lijm
 • Lijmt supersnel
 • Voor diverse kunststoffen
 • In handige dubbelspuit

Supersnelle kunststoflijm. De 2-componenten lijm is ideaal voor reparaties aan kunststof onderdelen waar snelheid belangrijk is. Is er een lip van je koplampunit afgebroken? Lijm deze er snel en effectief weer aan. Al na enkele minuten kun je het onderdeel weer plaatsen. Na uitharding is het mogelijk om de lijm te schuren en over te schilderen.

Kenmerken 3M 55045 Supersnelle Kunststoflijm

 • Sneldrogend.
 • Geschikt voor reparatie, opbouw en verlijmen van veel soorten plastic.
 • Uitstekend vullende eigenschappen.
 • Schuurbaar en overschilderbaar.

Technische eigenschappen

Verwerkingstijd: 20 seconden
Verpakking:
 cartridge 50 ml
Kleur: transparant
Benodigd lijmpistool: LS50-1
Benodigde menger: mengbuis C
Houdbaarheid: 9 maanden vanaf fabricagedatum onder normale bewaarcondities in originele verpakking.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

3M 55045 | 50ml

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H331 Giftig bij inademing.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H373 Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P284 [Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
Giftig
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

3M
61,99 61,99
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-