Gelcoat plamuur

De IJssel Gelcoatplamuur
De IJssel Gelcoatplamuur
 • Pasteus, zakt niet weg
 • Met pigmenten in te kleuren
 • Diepe gaten in 1 keer vullen

Poltix Gelcoat plamuur is een verdikte gelcoat welke gebruikt wordt om putjes, krassen en ontbrekende gelcoat te repareren. De polyesterplamuur is voldoende dik om ook verticaal of zelfs boven het hoofd aan te brengen. Zeer geschikt voor het repareren van boten, paardentrailers, waskommen, sanitair, etc. Gelcoat plamuur is ook bekend als vloeibaar keramiek. Na uitharding is de gelcoatplamuur goed te schuren, en tot hoogglans te polijsten.

Verwerking Gelcoat plamuur

De vloeibare keramiek kan het beste verwerkt worden met een spachtel of een plamuurrubber. Wij raden aan om in verband met de verwerkingstijd met kleine hoeveelheden tegelijk te werken. Je kunt de polyesterplamuur met elke gewenste RAL kleur polyesterpigment inkleuren om de plamuur meteen in de gewenste kleur te verkrijgen. 

Om de ondergrond voor te bereiden schuur je deze met schuurpapier korrel 120. Na 60 minuten is de gelcoatplamuur voldoende uitgehard om te kunnen schuren, en vervolgens te polijsten of over te schilderen met DD lak.

Voor kleine reparaties hebben we ook een gelcoat reparatieset beschikbaar in vrijwel alle RAL kleuren.

Voordelen van Poltix Gelcoat plamuur

 • Snel gelcoatreparaties uitvoeren
 • Verticaal of boven het hoofd te verwerken
 • Te mengen met polyester pigment in alle RAL kleuren
 • Snel overschilderbaar
 • Na uitharding direct te polijsten

Eigenschappen:

Kleur: Transparant (mat)
Hoeveelheid: 1 kg
Verharder: voeg 2% polyester (MEK) verharder toe
Verwerkingstijd: 10 minuten (20 graden)
Stofdroog: na 15 minuten, blijft enigszins klevend Volledig verhard na : 60 minuten
Over te schilderen: na min. 60 minuten
Houdbaarheid: niet gemengd, in originele verpakking op een koele en vorstvrije plaats tenminste 6 maanden

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H372 Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Gelcoat plamuur
Inhoud Prijs
stuks

Prijs:

€ 16,99
Vandaag voor 17:00 besteld, vandaag verzonden!
Minder dan 10 op voorraad
 • Zo snel mogelijk geleverd tijdens Corona!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met DPD, DHL of Trans-Mission
 • Vanaf €50,- gratis verzending!