De IJssel IJmofix plamuurset

IJmofix Plamuur Set
IJmofix Plamuur Set
 • Polyester plamuur
 • Geschikt voor kleine reparaties
 • Snelle doorharding

De IJmofix plamuurset van De IJssel is geschikt voor kleine beschadigingen in polyester, hout, aluminium of aan voorbehandelde metalen boven de waterlijn. De 2-componenten polyester plamuur is wit van kleur en is daarom zeer geschikt voor reparaties aan witte (of lichtgekleurde) polyester ondergronden. Deze polyester plamuur heeft een snelle doorharding en een geringe krimp. Tevens is IJmofix na 30 minuten goed schuurbaar.      

Voordelen IJmofix plamuurset

 • Speciaal ontwikkeld voor reparaties aan witte (of lichtgekleurde) polyester ondergronden.
 • Direct over te schilderen met DD Lak. 
 • Geringe krimp en snelle doorharding.
 • Uitstekende hechting op polyester ondergronden.
 • Uitstekend schuurbaar na 30 minuten.

Gebruiksaanwijzing 

Zorg dat je het oppervlak eerst goed schoonmaakt, ontvet en schuurt voordat je begint met het plamuren met IJmofix. Weeg de gewenste hoeveelheid IJmofix (basis) af en meng deze vervolgens zeer grondig volgens de juiste mengverhouding (100 gewichtsdelen basis, 2 gewichtsdelen verharder) met de verharder. Maak alleen een hoeveelheid aan die binnen de verwerkingstijd kan worden aangebracht. Breng de polyesterplamuur vervolgens naar wens aan met een plamuurmes en strijk het oppervlak zo strak mogelijk af. Na 60 minuten (bij 20°C) kun je een nieuwe laag IJmofix of Double Coat aanbrengen, nadat je de eerste laag hebt geschuurd met korrel 120 à 180. 

Eigenschappen

Inhoud: 500 gram
Kleur: wit
Mengverhouding: 100:50 (gewichtsdelen)
Dichtheid: circa 2,0 g/cm3
Aanbevolen laagdikte: afhankelijk van conditie ondergrond
Stofdroog: na 10 minuten
Schuurbaar: na 30 minuten
Overschilderbaar: na 60 minuten
Houdbaarheid: indien niet gemengd, tenminste 6 maanden in originele verpakking op een koele en vorstvrije plaats

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

De IJssel Coatings
15,49 15,49
stuks
Op voorraad

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

Vandaag voor 17:00 uur besteld, vandaag verzonden!
 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-