Versachem Prime Lok 245

Versachem Prime Lok 245 schroefdraadafdichting
Versachem Prime Lok 245 schroefdraadafdichting
  • Borgpasta voor schroeven
  • Circa 30 min. verwerkingstijd
  • Losbreeksterkte: 11 Nm

Versachem Prime Lok 245 is een schroefdraadborglijm van gemiddelde sterkte. Schroefdraadafdichting garandeert een volledige afdichting van schroefdraadverbindingen en voorkomt lekkage van vloeistoffen in een leiding die verbonden is met schroefdraad.

Deze Prime Lok 245 threadseal voorkomt dat bouten en moeren loskomen, maar zorgt er ook voor dat je deze met normaal gereedschap eenvoudig kunt demonteren. Daarnaast is de schroefdraadafdichting van VersaChem al na 30 minuten handvast.

Kenmerken Versachem schroefdraadafdichting

  • Anaëroob schroefdraadborglijm. 
  • Vormt een hydraulische afdichting van schroefdraadverbindingen.
  • Demontabel met gewoon gereedschap.

Toepassingen

De schroefdraadafdichting van Versachem is geschikt voor gebruik op alle bouten en moeren in allerlei soorten voertuigen en apparatuur. Denk hierbij aan tuingereedschap, fietsen, elektrisch gereedschap, auto's, vrachtwagens, bestelwagens, motorfietsen, vistuig, roosters, dynamo's, panbouten, rembouten, dashboards, grills, en werktuigmachines.

Eigenschappen

Verpakking: tube 6 ml
Kleur: blauw
Verwerkingstijd: 10-20 minuten
Handvast: 30 minuten
Volledig uitgehard: 24 uur
Losbreeksterkte: 11 Nm
Viscositeit: 1000 mPa.s.
Temperatuurbereik: -55°C tot +150°C

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Waarschuwing

Code Beschrijving
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Schadelijk

Productkeuzes

Versachem
14,99 14,99
Wacht niet te lang: de voorraad van dit product wordt niet opnieuw aangevuld. Bestel snel voordat het definitief uitverkocht is.
stuks
Nog maar 4 stuks op voorraad
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden!
  • Uitgebreid assortiment!
  • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
  • Levering met PostNL
  • Gratis verzending vanaf € 50,-