Tec7 WP7-301 Roofing Waterdicht

Tec7 WP7-301 Roofing Waterdicht
Tec7 WP7-301 Roofing Waterdicht 4,4 kg
Tec7 WP7-301 Roofing Waterdicht
Tec7 WP7-301 Roofing Waterdicht 4,4 kg
 • Tec7 WP7-301
 • Herstellingspasta
 • Kant-en-klare pasta

Tec7 Roofing Waterdicht is een rubber-en vezelversterkte herstellingspasta voor roofingdaken uit de Waterprotect (WP) productlijn van Tec7. De pasta is klaar voor gebruik en is gemakkelijk uitstrijkbaar. WP7-301 is toepasbaar op natte en droge ondergronden (ook verticaal) en is direct waterdicht en regenbestendig. Hecht op de meeste bouwmaterialen en is compatibel met alle bitumineuze materialen. Kan afgewerkt worden met leislag voor extra UV bescherming en beloopbaarheid.

Voordelen Tec7 Roofing Waterdicht

 • Koudherstelling van lekken, scheuren en blazen.
 • Met rubber voor durende flexibiliteit.
 • Met bitumen voor perfecte afdichting.
 • Met vezels voor blijvende sterkte.

Toepassingen WP7-301

 • Dichten van lekken in roofingdaken en dakgoten.
 • Herstellen van blazen en scheuren.
 • Afdichten van doorvoeren en schoorstenen.
 • Waterdichten van funderingen (EN 15814 gecertificeerd).
 • Waterdichten van aansluitingen, dakranden, koepels, balkons en terrassen. 

Gebruiksaanwijzing

 • Aanbrengen op zuivere en stabiele ondergrond, vrij van ijs of sneeuw.
 • Indien nodig reinigen en drogen (zonder te verwarmen), loszittende delen en uitgeharde bitumen verwijderen, blazen in dakbekleding opensnijden in kruisvorm.
 • Grote herstellingen verstevigen met stukken roofing of Tec7 Fiberglass Tape.
 • Aanbrengen met kitpistool, kwast of spatel.

Afwerken en gereedschap reinigen met Tec7 Cleaner. Niet gebruiken in vijvers of waterlopen of op daken die naar vijvers afvoeren. Laagdikte 2 mm, bij instrooien van leislag is 1 mm dikte voldoende.

1 liter = 1 mm op 1 m2.

Eigenschappen

Basis: glasvezelgevuld gemodificeerd bitumen
Geur: solventgeur
Kleur: zwart
Relatieve dichtheid: 1,1
Rek bij breuk: 170%
Toepassingstemperatuur: tussen -15°C en +40°C
Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +85°C
Chemische bestendigheid: niet bestand tegen op koolwaterstof gebaseerde solventen
Overschilderbaar: nee
Houdbaarheid: 24 maanden, in gesloten originele verpakking, droog, koel en vorstvrij
Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Ontvlambaar
Schadelijk voor de gezondheid
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

Tec7
9,99 9,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-