Tec7 Roof

Tec7 Roof
Tec7 Roof
 • All-weather dakherstelling
 • Blijft 20 jaar flexibel
 • Makkelijke oplossing

Tec7 Roof is de ultieme herstelling voor alle daken. Door het butylrubber heeft de all-weather dakherstelling van Tec7 een lange levensduur en blijft deze flexibel tot meer dan 20 jaar na aanbrengen. Tec7 Roof is aan te brengen op droge of natte (vorstvrije) ondergronden, zonder dat je het hoeft op te lossen of weg te spoelen. Daarnaast is dit product water- en UV-bestendig.   

Voordelen Tec7 Roof

 • Vezelversterkte, bitumineuze herstellingspasta.
 • Blijft zacht en flexibel (+20 jaar na aanbrengen).
 • Ook op natte maar niet op bevroren ondergrond.

Gebruiksaanwijzing

Breng de Tec7 Roof met een borstel aan op een zuivere ondergrond die vrij is van sneeuw en ijs. Gebruik het Roof patroon voor het makkelijk afwerken van naden. Voor het afwerken, kun je gebruik maken van een plamuurmes, die je bevochtigt met Tec7-Cleaner. Gebruik Tec7 Cleaner voor veilig reinigen van niet-uitgeharde Tec7 producten. Breng voor een optimaal resultaat een opbouwende dikte aan van 3 mm, in lagen van 1,5 mm.

Toepassingen Tec7 Roof

 • Herstellen van platte en hellende daken met bitumineuze dakbekleding.
 • Afdichten van schoorstenen, dakgoten, dakranden, knelstrips, dakdoorvoeren etc.
 • Waterdicht maken van funderingen en muren, platte en hellende daken, koepels, terrassen en balkons.
 • Als koudlijm voor het verlijmen van bitumineuze materialen (roofing, shingles, golfplaat).
 • Vastzetten van loodslabben.
 • Onmiddellijk dichten van lekkende daken (natte ondergronden).

Eigenschappen

Inhoud: 310 ml
Basis: butylrubber, bitumen en glasvezel
Verbruik: ± 2 kg/m² per laag van 1,5 mm
Vlampunt: 38°C (minimum)
Temperatuursbestendigheid: van -40°C tot +82°C
UV-bestendigheid: zeer goed
Klimatologische bestendigheid: goed
Waterbestendigheid bij voldoende afvloeiing: zeer goed
Toepassingstemperatuur: van -12°C tot +50°C
Houdbaarheid: 24 maanden, mits in gesloten originele verpakking, droog, koel en vorstvrij

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Tec7
6,29 6,99
€ 0,70 (10%) korting
Wacht niet te lang: de voorraad van dit product wordt niet opnieuw aangevuld. Bestel snel voordat het definitief uitverkocht is.
stuks
Nog maar 4 stuks op voorraad
Vandaag voor 17:00 uur besteld, vandaag verzonden!
 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf €50,-

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
12 Stuks € 6,29 € 8,40