Araldite 2012 Epoxylijm

Araldite 2012 epoxylijm
Zijkant Araldite 2012
Araldite 2012 cartridge
Araldite 2012 epoxylijm
Zijkant Araldite 2012
Araldite 2012 cartridge
 • Sterke 2-componenten epoxylijm
 • Snelle uitharding
 • In handige dubbelspuiten

Araldite 2012 is de snellere versie van de Araldite 2011. Deze epoxylijm hardt sneller uit en heeft een lage viscositeit. De veelzijdige 2-componenten epoxylijm is geschikt voor de meeste industriële toepassingen.

Tip: vergeet niet om het applicatiepistool en de juiste mengbuizen te bestellen.

Kenmerken Araldite 2012 Epoxylijm

 • Snelle uitharding.
 • Slagvast.
 • Lage krimp.
 • Sterk en veerkrachtig.
 • Verlijmt een grote verscheidenheid aan materialen.

Toepassingen

Araldite 2012 is geschikt voor het verlijmen van de volgende toepassingen:

 • Ferro-metalen en aluminium, koper, zink en verzinkte producten.
 • Polystyreenschuimen/polyurethaan schuimen.
 • Keramische materialen, hout, glasvezelversterkte kunststoffen en -epoxyharsen.
 • Vezel versterkt polyester en thermohardende composieten, acrylaten/polycarbonaat.
 • Rubbersoorten en glas/kwarts/edelstenen.
 • Uitstekend toe te passen bij dynamische belastingen.
 • Lagers, elektronica componenten en printplaten.
 • Het ingieten van sensoren.
 • Slijpstenen.

Technische eigenschappen

Kleur: geel
Soortelijk gewicht: 1,05 g/cm3
Schuifsterkte: 19 N/mm2
Afpelsterkte: 5 N/mm
Open tijd: 1 - 10 minuten
Viscositeit: 35.000 mPa.s.
Spleetvullend vermogen: tot 1 mm
Temperatuurbestendigheid: -60°C tot +100°C
Minimale verhardingstijd voor aanvangssterkte: 20 minuten voor 1 N/mm2 op aluminium bij 23°C
Verpakking:

 • 50 ml patroon (pistool en mengbuizen benodigd)
 • 200 ml patroon (pistool en mengbuizen benodigd)
 • 2 kg dubbelverpakking (geen pistool en mengbuizen nodig, kan gemengd worden op een plamuurbord)

Applicatiepistool:

Mengbuizen:

I.c.m. het juiste applicatiepistool en geschikte mengbuizen kun je Araldite 2012 direct gebruiken!

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

Araldite
34,99 34,99
Verpakking Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
6 Stuks € 33,24 € 10,50
12 Stuks € 31,49 € 41,99
60 Stuks € 29,74 € 314,97