Uitverkoop: DD Lak hoogglans 7,5kg

Uitverkoop: DD Lak hoogglans 7,5kg
Uitverkoop: DD Lak hoogglans 7,5kg
  • Diverse kleuren
  • Inhoud: 7,5kg
  • 50% korting

Reden van uitverkoop: geretourneerd product wat al langere periode ongeopend in ons magazijn ligt.

Double Coat DD lak is een hoogwaardig twee-componenten polyester lak voor verfraaiing en bescherming van polyester, epoxy, metaal, hout en kunststof. DD Lak staat bekend om zijn hoge krasvastheid en UV stabiliteit. Hierdoor is deze lak zeer geschikt als bootlak of als een krasvaste bescherming van een epoxy tafel.

Verpakking: 7,5kg DD Lak (5kg basis + 2,5kg verharder)

Bekijk voor meer informatie de productpagina van Double Coat DD lak (hoogglans).

Kleuren

DC835 | Donkergrijs (productiedatum: 27-0-2022)
RAL 7045 | Telegrijs (productiedatum: 17-10-2023)

Levering inclusief 2,5kg DD Lak verharder.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

DD lak verharder | 2,5 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Waarschuwing

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
MDI Vanaf 24 augustus 2023 is een passende opleiding vereist voor industrieel of professioneel gebruik
Ontvlambaar
Schadelijk

Productkeuzes

De IJssel Coatings
329,99 329,99
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

  • Uitgebreid assortiment!
  • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
  • Levering met PostNL
  • Gratis verzending vanaf € 50,-