Epoxy reparatieset

Epoxy reparatieset. Complete set voor kleinere klussen
Epoxy reparatieset. Complete set voor kleinere klussen
 • Lamineren, lijmen en plamuren
 • Minimaal 1 jaar houdbaar
 • Snelle doorharding

Veelzijdig speciaal kunststof reparatieset voor epoxy reparaties aan houten ondergronden, je boot of bijvoorbeeld je caravanvloer. Met deze set kun je eenvoudig gaten en scheuren repareren of zelf een epoxy plamuur voor fillet verbindingen maken. Epoxy hecht op enorm veel ondergronden zoals onder andere metalen, beton, hout en polyester.

Toepassingen

 • Repareren van scheuren en gaten (met glasband, katoenvezel en epoxy)
 • Maken van fillet verbindingen (rode microballoons)
 • Maken van lijmverbindingen met katoenvezel en epoxy
 • Injecteren van caravanvloeren
 • Maken van epoxyplamuur met microballoons voor het plamuren van hout, metaal, polyester etc.

Het is raadzaam om bij het mengen van de epoxy een goede keukenweegschaal te gebruiken omdat epoxy nauwkeurig naar de mengverhouding luistert. Wij raden aan om de meegeleverde nitril handschoenen te gebruiken ter bescherming van de huid. Je kunt eventueel binnen werken omdat epoxy geen vervelende geur achterlaat. Verwerk de epoxy bij minimaal 15 graden.

Inhoud Epoxy reparatieset

Deze set bestaat uit de volgende artikelen:

Voor een grotere reparatieklus waar je meer materiaal voor nodig hebt, kunnen we je adviseren en een pakket op maat voor je samenstellen. Neem daarvoor contact met ons op.

Mengverhouding: 2:1 (2 delen hars, 1 deel verharder)
Type verharder: snel (circa 25 minuten verwerkingstijd)
Bewaaradvies: in een donkere koele ruimte
Houdbaarheid: bij opvolgen bewaaradvies minimaal 1 jaar

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijk geldende voorschriften.
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

RESION
€ 26,99
sets
2 sets op voorraad
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden!
Nog 2 op voorraad
 • Levering uit voorraad!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf €50,-