Ontvetter Threebond 2890B

Threebond 2890B ontvetter
Threebond 2890B ontvetter
 • Ontvetting voor het verlijmen
 • Eenvoudig in gebruik
 • Laat geen residue achter

Ontvetter voor het voorbereiden van lijmverbindingen. Deze ontvetter verwijdert effectief vuil, vet en verontreiniging. Threebond 2890B zorgt voor een betere verlijming van metalen en kunststoffen. Threebond 2890B ontvetter is onder andere geschikt voor het reinigen van onderdelen die gemonteerd moeten worden, ontvetten en voorbehandelen van oppervlakken bij lijmen.

Kenmerken Threebond 2890B ontvetter

 • Niet corrosief
 • Vrij van C.F.K. gassen
 • Laat geen residu achter
 • Universeel bruikbaar

Technische eigenschappen

Verpakking: Spuitbus 400 ml
Soortelijk gewicht: 0,74 g/cm3
Viscositeit: 0,766 mPa.s. (bij 25°C: )
Stoomdruk: > 0,5 mbar.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Gevaar

Code Beschrijving
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijk geldende voorschriften.
Ontvlambaar
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

€ 15,99 € 15,99
stuks
11 stuks op voorraad
Vandaag voor 17:00 uur besteld, vandaag verzonden!
Ruim op voorraad, morgen in huis!
 • Levering uit voorraad!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf €50,-

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
6 Stuks € 15,19 € 4,80
12 Stuks € 14,39 € 19,20